loading

住诇住诇讛 讚讜-爪讘注讜谞讬转 讘讛砖专讗转 讚讬讬讝讬

住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬

住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: isa-197-2
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 讞讬谞谞讬 讚讜-爪讘注讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

住诇 讚讜-爪讘注讜谞讬 讘讛砖专讗转 讚讬讬讝讬

  • 讛专诐 讗转 注讬爪讜讘 讛讘讬转 砖诇讱 注诐 住诇住讬诇转 讚讬讬讝讬 讛讚讜-爪讘注讜谞讬转 讛拽住讜诪讛 砖诇谞讜, 砖讬诇讜讘 诪讜砖诇诐 砖诇 拽住诐 讜驻讜谞拽爪讬讜谞诇讬讜转.
  • 诪讬讜爪专 讘注讘讜讚转 讬讚 讘讚讬讜拽, 讛住诇 讛诪注谞讙 讛讝讛 诪砖转诇讘 讘爪讜专讛 讞诇拽讛 讘讻诇 讞诇诇, 讜诪讜住讬祝 谞讜驻讱 砖诇 讗诇讙谞讟讬讜转 讘讛砖专讗转 讛讟讘注.
  • 专讘-转讻诇讬转讬 讜注诪讬讚, 讛注讬爪讜讘 讛讚讜-讙讜讜谞讬 砖诇 讛住诇 诪砖诇讬诐 注专讻讜转 爪讘注讬诐 砖讜谞讜转, 诪讛 砖讛讜驻讱 讗讜转讜 诇转讜住驻转 专讘-转讻诇讬转讬转 诇住诇讜谉, 诇讞讚专 讛砖讬谞讛 讗讜 诇诪砖专讚 砖诇讱.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇讗专讙讜谉 驻专讬讟讬诐 讞讬讜谞讬讬诐 讗讜 讛爪讙转 驻专讬讞讛 转讜住住转, 住诇 讝讛 讛讜讗 驻专讬讟 讞讜讘讛 诇诪讬 砖诪讞驻砖 住讙谞讜谉 讜讗专讙讜谉 讘讞讘讬诇讛 讗讞转 讗专讜讙讛 诇讛驻诇讬讗.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 住诇讘讚讜专: