loading

讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讞转讜讻讬诐 讟专讬讬诐 讜住诇住诇转 砖讜拽讜诇讚 注砖讬专讛

住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚

住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: isa-251-3
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住诇 注诐 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讞转讜讻讬诐 讟专讬讬诐 讜住诇住诇转 砖讜拽讜诇讚 注砖讬专讛

  • 讛专诐 讗转 讛专讜诪谞讟讬拽讛 注诐 讛住诇 讛诪注讜讚谉 砖诇谞讜 讛讻讜诇诇 24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 谞诇讛讘讬诐 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 诪驻谞拽讬诐.
  • 讞砖讜祝 讗转 诪讞讜讜转 讛讗讛讘讛 讛诪讜砖诇诪转 注诐 讛住讬讚讜专 讛诪讛诪诐 讛讝讛, 讗讬讚讬讗诇讬 诇讻诇 讗讬专讜注 诪讬讜讞讚.
  • 讛讜讜专讚讬诐 讛讗讚讜诪讬诐 砖诇谞讜, 诪注讜爪讘讬诐 讻讚讬 诇专转拽, 诪住诪诇讬诐 讗讛讘讛 讜转砖讜拽讛, 讜讬讜爪专讬诐 讘讬讟讜讬 谞爪讞讬 砖诇 讞讬讘讛.
  • 讛谞讗 讗转 讛讞讜砖讬诐 注诐 砖讜拽讜诇讚讬诐 诪讜讘讞专讬诐 讛诪诇讜讜讬诐 讗转 讛驻专讬讞讛 讛转讜住住转 诇砖讬诇讜讘 砖讗讬 讗驻砖专 诇注诪讜讚 讘驻谞讬讜.
  • 讞讙讜讙 讗转 讛讗讛讘讛 诇诇讗 诪讗诪抓 注诐 讛诪转谞讛 砖谞讗住驻讛 讘拽驻讬讚讛, 砖谞讜注讚讛 诇讛砖讗讬专 专讜砖诐 诪转诪砖讱.
  • 讛专诐 讗转 诪砖讞拽 讛诪转谞讜转 砖诇讱 注诐 讛住诇 讛专讜诪谞讟讬 砖诇谞讜 - 砖讬诇讜讘 讛专诪讜谞讬 砖诇 讬讜驻讬 讜诪转讬拽讜转.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 住诇讘讚讜专: