loading

讜专讚 讗讚讜诐 拽诇讗住讬 讞转讜讱 讟专讬 讘讗讙专讟诇

住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇

住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: isa-67-2_1
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 住诇讘讚讜专 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讜专讚 讗讚讜诐 拽诇讗住讬 讞转讜讱 讟专讬 讘讗讙专讟诇

  • 讛专诐 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱 注诐 讛住讬讚讜专 讛诪讚讛讬诐 砖诇谞讜 砖诇 8 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讘讗讙专讟诇 讗讜驻谞转讬.
  • 诪讜砖诇诐 诇讛讘注转 讗讛讘讛, 转砖讜拽讛 讜讞讜诐 讘讻诇 讗讬专讜注.
  • 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讟专讬讬诐 砖谞讘讞专讜 讘讬讚 诪讘讟讬讞讬诐 讬讜驻讬 讜谞讬讞讜讞 诇讗讜专讱 讝诪谉.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 注讘讜专 讬诪讬 谞讬砖讜讗讬谉, 讬诪讬 讛讜诇讚转, 讗讜 住转诐 诇讛讗讬专 讗转 讛讬讜诐 砖诇 诪讬砖讛讜.
  • 谞讜注讚讜 诇讛砖驻注讛, 讛讜讜专讚讬诐 讛诇诇讜 讛诐 住诪诇 砖诇 讗讛讘讛 讜讛注专爪讛.
  • 讛讙讚专 诪讞讚砖 诪转谞讜转 驻专讞讜谞讬讜转 注诐 讛住讬讚讜专 讛谞爪讞讬 讛讝讛 - 讛转讙诇诪讜转 讛拽住诐 讛拽诇讗住讬.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 住诇讘讚讜专: